Moment: práce s časem

Moment.js je skvělá knihovna, která vám umožní velice jednoduše pracovat s časem a datem.

Dokumnetace

Existuje jako npm balíčel pro NodeJS, ale i jako javascriptová knihovna pro frontend do prohlížeče.

Jeho silnou stránkou je formátování výstupu časových údajů, ale i práce s datem jako je výpočet s datumy a podobně.

Instalace