Moment: práce s časem

Moment.js je skvělá knihovna, která vám umožní velice jednoduše pracovat s časem a datem.

Dokumnetace

Existuje jako npm balíčel pro NodeJS, ale i jako javascriptová knihovna pro frontend do prohlížeče.

Jeho silnou stránkou je formátování výstupu časových údajů, ale i práce s datem jako je výpočet s datumy a podobně.

moment().format('MMMM Do YYYY, h:mm:ss a'); // September 22nd 2015, 1:46:31 pm
moment().format('dddd');          // Tuesday
moment().format("MMM Do YY");        // Sep 22nd 15
moment().format('YYYY [escaped] YYYY');   // 2015 escaped 2015
moment().format();             

moment().calendar();           // Today at 1:47 PM
moment().add(1, 'days').calendar();    // Tomorrow at 1:47 PM
moment().add(3, 'days').calendar();    // Friday at 1:47 PM
moment().add(10, 'days').calendar();   // 10/02/2015

moment().format('L');  // 22.09.2015
moment().format('l');  // 22.9.2015
moment().format('LL');  // 22. září 2015
moment().format('ll');  // 22. zář 2015
moment().format('LLL'); // 22. září 2015 13:48
moment().format('lll'); // 22. zář 2015 13:48
moment().format('LLLL'); // úterý 22. září 2015 13:48
moment().format('llll'); // út 22. zář 2015 13:48

Instalace

bower install moment --save # bower
npm install moment --save  # npm