NodeJS: package.json

package.json je konfiguračním souborem každé NodeJS aplikace, bez které se neobejdete. Definuje se v ní minimálně závislost vaší aplikace na externích balíčcích. Vedle toho v něm můžete definovat další proměnné, jako je název aplikace, verze a podobně.
Jednou z věcí kterou zde můžete nastavovat je sekce config, která může obsahovat vaše konfigurační proměnné.

NodeJs příklad

package.json:

Pak byste chtěli nějak k proměnným definovaným v package.json přistupovat:

Proměnná port se nastaví na hodnotu proměnné port v sekci config souboru package.json.

Podobně byste mohli přistupovat k samotné proměnné name:

Jasná páka

Tohle samozřejmě také funguje:

Šlo mi o to demonstrovat poněkud netradiční, ale možný přístup k proměnným v package.json.

Fungování NodeJS aplikací na serveru

NodeJs event