Jade, HTML template engine

Jade je vysoce výkonný HTML šablonovací engine vycházející z Haml implementovaný v JavaScriptu. Primárně je určen pro NodeJS server side šablonování. Jinými slovy vytváření HTML stránek na straně serveru (něco jako PHP).

Na první pohled významný rys je jeho vyjadřovací stručnost:

Výsledný HTML kód

Jak je vidět, pro HTML kód se nepoužívá parových značek, ale speciální syntaxe podobná Pythonu (osazování kódu). Není potřeba uzavíracích značek, kód se odsazuje a proto je zápis kratší, jednodušší a ve výsledku i bezpečnější. Nemusíte kontrolvat jestli jste zpárovali všechny tagy.

Další z jeho výhod je jeho dostupnost v mnoha programovacích jazycích. Podporuje jej jak NodeJS a Express, ale i Python a další.

Jade a NodeJS

jade

Jade je defaultní HTML template engine v Express, což je NodeJS webový framework.

Vkládání prostého textu

Pokud potřebujete např do odstavce vložit víceřádkový text, máte na výběr z několika možností jak to provést:

Vkládání id a tříd k tagům

Opravdu dynamické šablony

Do šablony jsou skrze JavaScript vložena data.

Smyčky a podmínky

Šablonu lze i řídit na základě podmínek a smyček

Komplexní layout

Výsledná HTML stránka nemusí být výsledkem jedné Jade šablony, ale můžete do ní vkládat další Jade šablony, nebo vytvářet celou strukturu stránek.

Několik základních odkazů

Language Reference
Tutorial
Jak začít

Web Development with Jade