mongodb.cz

Dnes jsem po pádu jedno z mých serverů opětovně rozchodil web pro MongoDB.cz.

MongoDB je moderní databázová technologie, kterou používám u všech novějších projketů. V podstatě jsem tak úplně nahradil MySQL. Asi nejpádnějším argumentem pro tuto výměnu byla horizontální škálovatelnost Monga a navíc jeho dokumentový přístup k ukládaným datům.

Dokumentová databáze

Žádné přesně definované sloupce pro řádky v tabulkách, ale dokumenty se svými vlastnostmi.

Škálovatelnost

No a pokud jeden server nestačí, jednoduše přidáte další.