BASH: klávesové zkratky

BASH je příkazavý řádek, ale nejen to, pomocí kterého můžete zadávat příkazy vašemu počítači. Ano, jde to i jinak než klikáním myši a honěním ikonek na obrazovce. Ale ani i Windowsy mají svůj shell, říkají mu příkazový řádek, nebo Power Shell.

Ale i přesto, že se více méně stále pohybuji mezi nějakými GUI aplikacemi, minimálně v jednom okně mám spuštěný BASH a v něm provádím různé příkazy, které je šikovnější, rychlejší a efektivnější spouštět přímo s příkazové řádky.

Klávesové zkratky

Význam Zkratka
Skok na konec řádku CTRL+e
Skok na začátek řádku CTRL+a
Smaž od kurzoru do konce řádku CTRL+k
Smaž od kurzoru k začátku řádku CTRL+u
Skok na konec dalšího slova ESC+f
Skok na začátek předcházejícího slova ESC+b
Smaž od kurzoru jen do konce slova ESC+d
Smaž od kurzoru k začátku slova CRTL+w
Prohod 2 sousedící písmenka pod kurzorem CRTL+t
Smaž znak před kurzorem CTRL+h
Smaž znak pod kurzorem CRTL+d
O znak zpět na řádku CTRL+b
O znak vpřed na řádku CTRL+f
Přehodí 2 celá slova ESC+t
Udělej malá písmena od kurzoru do konce slova ESC+l
Udělej velká písmena od kurzoru do konce slova ESC+u
1. znak ve slově velkým a skok na další slovov ESC+c