go: gjson

GJSON is a Go package that provides a fast and simple way to get values from a json document. It has features such as one line retrieval, dot notation paths, iteration, and parsing json lines. package main import …

Go, JSON, performance

Pokud píšete nějaká to REST API, pak konzumujete, nebo i exportujete nějaká data. Nejpopulárnějším datovým formátem pak je JSON. Go pak pro práci s JSON dokumenty nabízí vlastní, interní package …