gitsigns.nvim: git info in neovim

gitsigns.nvim: Super fast git decorations implemented purely in lua/teal. Features Signs for added, removed, and changed lines Asynchronous using luv Navigation between hunks Stage hunks (with undo) Preview diffs of hunks …

Octo.nvim

🐙 Octo.nvim Edit and review GitHub issues and pull requests from the comfort of your favorite editor. ✨ Features Edit GitHub issues and PRs Add/Modify/Delete comments Add/Remove label, reactions, assignees, project cards, …

Go package problem on GitLab

This happens on Golang from version 1.13. I verify this after reading this https://golang.org/doc/go1.13#modules Problem go get -u gitlab.com/fast-and-comfy/internal # cd .; git clone — https://gitlab.com/fast-and-comfy/internal.git /Users/pepa/go/src/gitlab.com/fast-and-comfy/system Cloning into ‚/Users/pepa/go/src/gitlab.com/fast-and-comfy/system’… fatal: …

Git: Kraken

Trávíte-li, tak jako já každý, den spoustu času ve zdrojových kódech nějakého projektu, nebo nedej Bože, ve více projektech, pak by se vám mohl líbit Kraken. Kraken je multilatformní. Poběží …

Git: 14 tipů a nástroje pro řešení konfliktů

Git je skvělý nástroj pro správu vyvíjeného projektu. Dá se použít hned pro několik důležitých věcí: verzování vašich zdrojáků a switchování mezi verzemi s možností funkce undo… zálohování vaší práce …

Git a pushování

Pokud jste součástí nějakého týmu, který svůj projekt spravuje v Gitu, a vy pracujete na nějaké funkcinalitě v oddělené lokální větvi, pak se čas od času nevyhnete tomu, že budete …