lazy developer with nvim

If You are lazy developer as me, maybe you are seeing this small shit tool in go like useable for quick and comfy way how to update local installed nvim …

Go: načítání konfigurace

Téměř každá aplikace potřebuje nějakou tu konfiguraci. Tou minimální bude třeba číslo portu, na kterém poběží váš Go API server. A protože nebude chtít drátovat port přímo do zdrojáku, budete …