Go for JavaScript Developers

This document compares between two programming languages, Golang (or „Go“) and ECMAScript (or „Javascript“ / „JS“). The merits of this pairing is the popularity of these languages. That’s it. They …

Go, JSON, performance

Pokud píšete nějaká to REST API, pak konzumujete, nebo i exportujete nějaká data. Nejpopulárnějším datovým formátem pak je JSON. Go pak pro práci s JSON dokumenty nabízí vlastní, interní package …

GolangCI-Lint

GolangCI-Lint is a linters aggregator. It’s fast: on average 5 times faster than gometalinter. It’s easy to integrate and use, has nice output and has a minimum number of false positives. It supports go modules. …

JavaScript: detekce typu proměnné

Pokud opravdu v dynamciky typovaném jazyku potřebujete znát typ konkrétní proměnné: typeOf(v)

Test

Výsledek

Official MongoDB Go Driver

Před pár dny byl oficiálně uvolněn MongoDB driver pro Go. Vyšel ve verzi 1.0.0 a dle autorů je Ready For Production Detail zde. Asi nejzásadnější noviky: change streams for fully-reactive, …

Go: co v binárce vlastně je…

Pokud vás trápí velikost binárky vaší Go aplikace, a rádi byste věděli co vše v ní je, pak zkuste goweight.