mkcert: development certificates

https://mkcert.dev A simple zero-config tool to make locally trusted development certificates with any names you’d like. Using certificates from real certificate authorities (CAs) for development can be dangerous or impossible …

go: scraping web sites

Colly: Fast and Elegant Scraping Framework for Gophers. Colly provides a clean interface to write any kind of crawler/scraper/spider Features Clean API Fast (>1k request/sec on a single core) Manages …

Jak na homeoffice?

Příručka pro práci odkudkoli Až budete příště dumat, které z nabízených zaměstnání zvolit, co rozhodne? Vyšší plat, týden dovolené navíc nebo flexibilita práce? Jak vyplývá z průzkumů, většina potenciálních zaměstnanců …

golang: survay

https://github.com/AlecAivazis/survey A golang library for building interactive prompts with full support for windows and posix terminals. multiline

multiselect

Awesome NodeJS

Contents Packages Mad science Command-line apps Functional programming HTTP Debugging / Profiling Logging Command-line utilities Build tools Hardware Templating Web frameworks Documentation Filesystem Control flow Streams Real-time Image Text Number …

The definitive Node.js handbook

This handbook is a getting started guide to Node.js, the server-side JavaScript runtime environment. Table of Contents Introduction to Node.js A brief history of Node.js How to install Node.js How much …

go: easy socket server

Unix domain socket, česky unixový soket, je v informatice prostředkem meziprocesové komunikace, jenž je charakterizován restrikcí na jednu instanci operačního systému (méně přesně na jeden počítač) a možností zajistit komunikaci v obou směrech. Tyto dvě vlastnosti, instrument unixového …