go: easy socket server

Unix domain socket, česky unixový soket, je v informatice prostředkem meziprocesové komunikace, jenž je charakterizován restrikcí na jednu instanci operačního systému (méně přesně na jeden počítač) a možností zajistit komunikaci v obou směrech. Tyto dvě vlastnosti, instrument unixového …

Pigo: Go face detection library

Pigo is a purely Go face detection library based on Pixel Intensity Comparison-based Object detection paper (https://arxiv.org/pdf/1305.4537.pdf). Key features  Does not require OpenCV or any 3rd party modules to be installed  High …

gosec – Golang Security Checker

Golang security checker. Inspects source code for security problems by scanning the Go AST. Gosec can be configured to only run a subset of rules, to exclude certain file paths, …

go: mongo connection pool

Píšu celkem jednoduchou aplikaci pro práci nad Git repozitáři v GitHubu. Jedním z požadavků je perzistování nagrebovaných meta informací do MongoDB pro další analytické zpracování. Úzkým hrdlem je práce se …

RSocket

RSocket is an application protocol initially developed by Netflix, that supports Reactive Streams. The motivation behind its development was to replace hypertext transfer protocol (HTTP), which is inefficient for many tasks such as microservices communication, with …

go: parallel test execution

Go umí od verze 1.7 spouštět paralelně testy. To může být docela významné, pokud se snažíte o TDD a váš code base s testy se stále rozrůstá a jejich kompletní …

VictoriaMetrics is free!

VictoriaMetrics – high-performance, cost-effective and scalable time series database, long-term remote storage for Prometheus https://victoriametrics.com/ VictoriaMetrics on GitHub, writen in Go 🙂 Prominent features Supports Prometheus querying API, so it can …

gRPCurl

grpcurl is a command-line tool that lets you interact with gRPC servers. It’s basically curl for gRPC servers. The main purpose for this tool is to invoke RPC methods on a gRPC server …