Když na rychlosti záleží…

execute typical instruction 1/1,000,000,000 sec = 1 nanosec fetch from L1 cache memory 0.5 nanosec branch misprediction 5 nanosec fetch from L2 cache memory 7 nanosec Mutex lock/unlock 25 nanosec …