The definitive Node.js handbook

This handbook is a getting started guide to Node.js, the server-side JavaScript runtime environment. Table of Contents Introduction to Node.js A brief history of Node.js How to install Node.js How much …

go: easy socket server

Unix domain socket, česky unixový soket, je v informatice prostředkem meziprocesové komunikace, jenž je charakterizován restrikcí na jednu instanci operačního systému (méně přesně na jeden počítač) a možností zajistit komunikaci v obou směrech. Tyto dvě vlastnosti, instrument unixového …

Pigo: Go face detection library

Pigo is a purely Go face detection library based on Pixel Intensity Comparison-based Object detection paper (https://arxiv.org/pdf/1305.4537.pdf). Key features  Does not require OpenCV or any 3rd party modules to be installed  High …

gosec – Golang Security Checker

Golang security checker. Inspects source code for security problems by scanning the Go AST. Gosec can be configured to only run a subset of rules, to exclude certain file paths, …

MongoDB: Kafka is Coming

MongoDB is happy to announce* that we are working on a native and fully supported MongoDB Connector for Apache Kafka. Apache Kafka’s distributed streaming platform is very popular in enterprise architectures, providing …

go: mongo connection pool

Píšu celkem jednoduchou aplikaci pro práci nad Git repozitáři v GitHubu. Jedním z požadavků je perzistování nagrebovaných meta informací do MongoDB pro další analytické zpracování. Úzkým hrdlem je práce se …

zshell v macOS

Starting with the macOS Catalina beta, your Mac uses zsh as the default login shell and interactive shell. You can make zsh the default in earlier versions of macOS as …